Institute For Science & Industry

Institute for Science & Industry

Heibrink Telecom onderscheidt zich van andere ondernemingen door haar innovatieve aanpak en “out-of-the-box” oplossingen. Door een intensieve samenwerking met het Institute for Science & Industry, kan er snel en adequaat worden gehandeld.

Het Institute for Science & Industry is opgezet voor een toegankelijke en effectieve kennisoverdracht van universiteiten naar het bedrijfsleven.
· Voor kleine vraagstukken waarbij een beroep wordt gedaan op parate kennis van wetenschappers
· Een directe aanpak “niet de tent maar de vent”
· Ondersteuning door analyse van problemen en het leggen van contacten met de juiste wetenschappers

Onze aanpak
· Analyse en zonodig herformuleren van de vraag
· Opdelen in deelvragen en expertises
· Zoeken en inschakelen van benodigde specialisten
· Beoordelen technische haalbaarheid
· Integratie en assemblage deeloplossingen
· Rapportage en begeleiden implementatie

Wetenschappers
· Interessante & praktische contacten met het bedrijfsleven
· Kortdurende inspanning (1 dag)
· Verslaglegging en financiele afhandeling door het instituut